• 08. DSCN3784
 • 10. DSCN3832
 • 03. DSCN3457
 • biocl131
 • 04. DSCN3460
 • biocl151
 • 06. DSCN3462
 • 02. DSCN3456
 • biocl111
 • biocl91
 • biocl61
 • biocl41
 • biocl21
 • biocl11
 • 12. DSCN3834
 • biocl242
 • biocl233
 • biocl232
 • biocl201
 • biocl171
Next Prev
 • 08. DSCN3784
 • 10. DSCN3832
 • 03. DSCN3457
 • biocl131
 • 04. DSCN3460
 • biocl151
 • 06. DSCN3462
 • 02. DSCN3456
 • biocl111
 • biocl91
 • biocl61
 • biocl41
 • biocl21
 • biocl11
 • 12. DSCN3834
 • biocl242
 • biocl233
 • biocl232
 • biocl201
 • biocl171

ΚΡΟΥΝΟΣ ΑΕ

Η ατομική επιχείρηση ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ιδρύθηκε το 1980, ενώ το 2000 ιδρύθηκε η εταιρεία ΚΡΟΥΝΟΣ ΑΕ.

Αντικείμενο των επιχειρήσεων Π. Ι. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΡΟΥΝΟΣ ΑΕ είναι η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία σύνθετων ιδιωτικών και δημοσίων έργων στους εξής κυρίως τομείς :

 • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων
 • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων
 • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιμου και βιομηχανικού ύδατος
 • Κατασκευή σφαγείων
 • Κατασκευή βιομηχανικών εγκαταστάσεων
 • Εγκαταστάσεις διαχείρισης στερεών απορριμμάτων
 • Αναπλάσεις δημοσίων χώρων
 • Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων
 • Αποχέτευση – ύδρευση
 • Λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων – βιομηχανικών αποβλήτων και ύδατος

 

Είναι μέλος (είτε ως ατομική επιχείρηση, είτε ως εταιρεία) στους εξής φορείς : ΕΒΕΑ, ΕΕΔΕ, ΤΕΕ, ΕΕΣΔΑ

 


 

Ακρογωνιαίος λίθος των επιχειρήσεων Π.Ι.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΡΟΥΝΟΣ ΑΕ είναι το διαρκές εξελισσόμενο ανθρώπινο δυναμικό τους που αποτελείται από 16 άτομα από τα οποία τα 7 είναι πτυχιούχοι πολυτεχνείων και πανεπιστημίων.

 


Με στόχο την τέλεια ποιότητα εφαρμόζονται σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και διασφάλισης ποιότητας. Έτσι η επιχείρηση είναι κάτοχος πιστοποιητικού ISO 9001: 2000 από το 2005.